Om Equi equipment

Ideen om Equi Equipment oppsto underveis i byggeprosjektet av ny stall og treningsbane. Vi gjorde – og gjør fremdeles – nye erfaringer knyttet til hvordan det best mulig kan legges til rette for optimalisering av treningen og trivselen for hestene. Hestene som toppidrettsutøvere.
Hvordan kan vi bruke moderne hjelpemidler til å følge hestenes utvikling, fysiologi og helsestatus?

Dagens konkurransenivå i alle hestesportsgrener er skyhøy, og riktig trening og skadeforebygging er viktigere enn noen gang.

Vårt ønske er at vi i samarbeid med trenere og hesteeiere kan bidra til at flere kan lykkes med sin hest, og at flere hester kan konkurrere på sunne vilkår.
Vi er ydmyke for den komplekse helheten i det å lykkes, og for all den kompetansen som finnes i hele hestesporten.
Vårt tilbud er forhåpentligvis et godt tilskudd.

Vi ønsker å kombinere:

  • salg av produkter
  • demonstrasjon av produktene her på stedet
  • mulighet til å komme hit med sin hest for å prøve
  • rådgivning om bruk av produktene
  • analyse av hestens bevegelsesmønster ved filming

Ta kontakt om du lurer på noe om produktene eller bruken av dem.
Velkommen på besøk!